Inspectii pentru garantare credite bancare sau pentru institutii de stat


Inspectia pentru garantarea creditelor bancare sau pentru institutii de stat a aparut din nevoia societatilor romanesti de a folosi certificate de garantie cantitativa si/sau calitativa a produselor/materiilor prime in cazul unor credite.

ROMCONTROL ofera servicii specifice pentru garantarea creditelor bancare si nu numai, folosindu-si experienta pentru determinare de stocuri – evaluare cantitativa (inventariere, monitorizarea miscarilor de marfa) si / sau calitativa a materiilor prime / semifabricatelor / produse finite, pentru una din urmatoarele situatii:

 • la solicitarea unei Banci creditoare
 • la solicitarea unui Beneficiar de Credit
 • la solicitarea unei Banci cu acordul scris din partea Beneficiarului de Credit
 • la solicitarea unui Ordonator pentru raportare catre institutii de stat

Rezultatele inspectiilor noastre calitative si/sau cantitative sunt documente ce pot fi folosite ca documente de plata in sistemul financiar (bancar si de asigurare), la angajari de credite, la monitorizari specifice ale creditelor angajate, la raportari catre institutii de stat (ex. stocuri mine de siguranta) etc.

Inspectia calitativa consta in urmatoarele activitati:

 • Inspectia preliminara:
  • Identificarea stocurilor (locatie, mod si conditii de depozitare, sortimente)
  • Verificari documentare privind dreptul de proprietate, constituirea si miscari ale stocului, pe baza inregistrarilor puse la dispozitie de depozitar: perioada de achizitii, verificarea prin sondaj a intrarilor de materie prima (documente: NIR-AE-PV constituire stocuri etc.), stabilirea datei de constituire a stocurilor, dreptul de proprietate asupra stocului etc.
 • Inspectia cantitativa propriu-zisa:
 • Masuratori si determinari volumetrice de Draft–Survey / ullage pentru stocuri constituite pe vase
 • Masuratori si determinari volumetrice in cazul locatiilor terestre: depozite, rezervoare
 • Numarare pentru produsele ambalate

De asemenea, ROMCONTROL poate oferi servicii de monitorizare a stocurilor, pentru o perioada de timp precizata, in functie de cerintele clientilor nostri.

Rezultatele inspectiei cantitative sunt incluse in: “Certificate de cantitate” si “Procese Verbale de Inventar”

Inspectia calitativa

Serviciile de inspectie calitativa se efectueaza prin prelevari de probe din stocurile de produse inspectate si emiterea rezultatelor sub forma unor certificate de calitate a produselor / materiilor prime.